Jáki Művésztelep

Főoldal » Helyi értéktár » Jáki Művésztelep
jáki művésztelep

Fókuszban

A Jáki Művésztelep magán- és alkotói kezdeményezésre létrejövő évente megrendezésre kerülő alkotótábor, melynek hagyományos megrendezése a tábor alapító tagjai, részt vevői, a helyi művészpalánták és a falu kulturális közössége szempontjából is üdvös.

A Jáki Művésztelep magán- és alkotói kezdeményezésre létrejövő évente megrendezésre kerülő alkotótábor, melynek hagyományos megrendezése a tábor alapító tagjai, részt vevői, a helyi művészpalánták és a falu kulturális közössége szempontjából is üdvös.

A Jáki Művésztelep 10 napos programsorozata alkalmával igazi művészeti alkotó tevékenység valósul meg, mely Ják szakrális, épített örökségi, kulturális és természeti kincseiből meríti az ihletet, az így létrejövő képzőművészeti produktumok, alkotó- és emberi kapcsolatok pedig községünk hírnevét öregbítik.

Programok szervezése, külső finanszírozással valósul meg, melyek jellemzően

  • templomi hangversenyek (hangszeres gregorián)
  • művészettörténeti előadások
  • kortárs művészeti bemutatók, irodalom, zene, film
  • szimpóziumok szervezése
  • népzenei, néptánc programok szervezése
  • nemzetközi művésztelep szervezése
  • önköltséges, amatőr művésztelep szervezése
  • a település közintézményeiben, közterein a településhez kötődő eredeti alkotások elhelyezése

A III. Jáki Művésztelep során rendezték meg elsőként a Jáki Nagy Márton Általános Iskolában az első diák művésztelepet az iskola tanárai, tanulói és a környező településekről érkező tehetséges diákok számára. Az egy hetes tábor délelőttjeit a művésztelep alkotóinak tematikus mesterkurzusa tette ki, majd délutánonként kirándultak, múzeumot látogattak a diákok. A diáktábort az iskola alapítványának támogatásából és szerény önköltségből valósították meg a rajztanár kollégák aktív segítségével.
A gyermektáborban készült alkotásokat a művésztelep őszi zárókiállításán a művészekkel egy térben állították ki a jáki Ady Endre Művelődési Házban és a támogatók jóvoltából minden növendéket megjutalmaznak kiváló munkájáért.

A Jáki Művésztelep meghívott művészei feladatuknak tartják a Jáki község szakrális épített örökségeinek a XXI. századi magas művészeti szintű alkotói adaptálását alkotásaikban, ezen felül tudásuk megosztását a közösség számára, oktatás és évi két kiállítás formájában.
Vállalják az évenkénti egy alkotás átadását az alapító által létrehozott magángyűjteménybe.
Egyéni kiállításaik során bemutatják az itt készült alkotásaikat és ezzel, valamint média megjelenéseikkel is hirdetik országos és nemzetközi szinten a jáki értékeket.

A szervezők biztosítják a művészek számára széles hazai és nemzetközi megjelenést az alkotó folyamathoz szükséges teret, alapanyagokat, programokat, szállást, étkezést, installálást, utazást.
A tábor nyitott, bárki bekapcsolódhat a napi munkába, aki a feltételeket elfogadja.
A tábor politikamentes, de keresztény értékrendű és egyenlő arányban jelenik meg az esperesi kerület és az önkormányzat színterein.

Forrás: dr. Tóth Ernő: Javaslat a „Jáki Művésztelep” értéktárba történő felvételéhez

Még több

Halottaskocsi, tűzoltó szerkocsik

Halottaskocsi, tűzoltó szerkocsik

A kéttengelyes tűzoltó szerkocsi sok településen megtalálható, jó állapotban való fennmaradása Tóth Ernő és családjának köszönhető, akik évtizedeken keresztül megőrizték pajtájukban. Az azt követő szakszerűtlen felújítás során eltűnt róla a „Jaák község” felirat. Az...

bővebben
Képszékek, útszéli keresztek, szakrális emlékek

Képszékek, útszéli keresztek, szakrális emlékek

Ják szakrális emlékei a falu központjában és a kivezető utak mentén a falu hívő lakosai által fogadalomból, emlékül állított épített örökségeink. A település képéhez hozzá tartoznak, gondozásukkal, megóvásukkal őseink emlékét, lelkiségét ápoljuk, megőrizzük, a faluképet gazdagítjuk.

bővebben
Szent Patrik és Szent Lénárd temetőkápolna

Szent Patrik és Szent Lénárd temetőkápolna

A 300 éves kápolna építészeti emlék, Szent Patrik tiszteletének egyedüli magyarországi emléke. Szakrális jelentőségét fokozza, hogy eredetileg fogadalmi kápolnának építették a dögvész (járvány) elkerülése érdekében, és ezután vették körbe a jáki régi temető sírhelyei.

bővebben