Hivatal

 

Ügyfélfogadás

A hivatal dolgozói

E-ügyintézés

Ügyfélfogadás

JákI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím: 9798 Ják, Kossuth Lajos u. 14.
Telefon: (94) 356-011
Email: jak@jak.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08:00 – 12:00

 

POLGÁRMESTERI FOGADÓ ÓRA

Szerda 16.00 – 17.00

Nézd meg a galériát

Akikhez mindig bizalommal fordulhatsz

Az önkormányzati hivatal dolgozói

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre a hozzájuk rendelt ügyekben, személyesen vagy telefonon egyaránt.

a hivatal épülete

Dr. Holler Attila

jegyző

Telefon: 0620 973-9344
Email: jegyzo@jak.hu

Horváth Zsoltné

anyakönyvvezető, hagyatéki ügyek

Telefon: 0620 355-4100
Email: anyakonyv@jak.hu

Karácsonyi Judith

pénzügy

Telefon: 0620 343-7001
Email: penzugy1@jak.hu

Kovácsné Paukovits Anikó

adóügyek

Telefon: 0694 356-011
Email: ado@jak.hu

NAGY ANDREA

munkaügy

Telefon: 0620 414-8191
Email: munkaügy@jak.hu

Németh Szilvia

pénzügy

Telefon: 0620 596-4779
Email: penzugy2@jak.hu

Pula-Nagy Mónika

szociális ügyek

Telefon: 0620 396-7700
Email: szocialis@jak.hu

Intézd ügyeidet egyszerűen!

Mindennapjaink ügyeinek intézésére kétféle mód lehetséges:

 • személyes ügyintézés az ügyfélfogadási időben
 • online ügyintézés Ügyfélkapun keresztül

Lejjebb megtalálod, hogy milyen ügyeket tudsz intézni személyesen, illetve online. Csak kattints a + jelre!

Az ügyintézés módjai

Ügyintézés személyesen vagy online

A hivatalban személyesen intézhető ügyek
 • A kiszolgáló út céljára történő lejegyzés és telekalakítási egedélyek, felvonó engedélyek
 • Adó- és értékbizonyítvány
 • Adóbevallás építményadóról
 • Adóbevallás idegenforgalmi adóról
 • Adóigazolások
 • Adónaptár
 • Állampolgársági ügyek. Külföldön történő illetve nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötési eljárásai.
 • Anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok kiállítása
 • Ár-és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok
 • Átmeneti, tartós nevelésbe vétel
 • Befizetésekkel kapcsolatos kérelmek
 • Bejelentkezés idegenforgalmi adó hatálya alá
 • Birtokvédelem
 • Családbafogadás
 • Családi jogállás rendezése
 • Családjogi helyzet rendezése: apai elismeréssel, képzelt apával, bírói végzés alapján, örökbefogadás
 • Egészségüggyel kapcsolatos tájékoztatás
 • Egészségügyi és statisztikai adatok kezelése
 • Fakivágások
 • Fejlesztések, beruházások, felújítások
 • Fizetéskönnyítési kérelem
 • Földhaszonbérleti szerződések, állattartási ügyek, vadkár, marhalevél kezelés
 • Gondnokság
 • Gyermekeket, tanulókat megillető kedvezmények
 • Hagyatéki, póthagyatéki eljárás
 • Hatósági ellenőrzések
 • Házasságkötés engedélyezése
 • Helyi vízgazdálkodás (kutak létesítése)
 • Ideiglenes hatályú intézeti elhelyezés
 • Jegyzői igazolások kiadása állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez
 • Kötelező részvétel az óvodai nevelésben
 • Közterülethasználati engedélyek kiadása
 • Közvilágítás
 • Lakcímigazolványok kiállítása
 • Lakossági panaszügyek intézése
 • Méltányossági kérelem
 • Működési engedély
 • Névváltoztatási eljárás
 • Önellenőrzés beszedett idegenforgalmi adóban
 • Önellenőrzés termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóban
 • Önkormányzati beruházások és felújítások műszaki előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzés
 • Óvodai és általános iskolai beiratkozás
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása
 • Szabálysértési eljárás
 • Számadás
 • Személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére irányuló kérelmek elbírálása
 • Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeiről.
 • Szülői felügyeleti jog gyakorlás
 • Tandíj, térítési díj
 • Tankötelezettség
 • Telepengedélyezési eljárás, hatósági ellenőrzés
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása
 • Törzskönyv adataiban beállt változás felvezetése
 • Tulajdonosváltozás
 • Vagyoni ügyek
 • Változás bejelentés gépjárműadóban
 • Változás bejelentés idegenforgalmi adóban
 • Védelembe vétel
 • Zöldterület-fenntartási feladatok
 • Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok
Online intézhető ügyek listája
 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
 • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
 • Adatbejelentés a telekadóról
 • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 • Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)
 • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
 • Automatikus részletfizetési kérelem
 • Behajtási engedély iránti kérelem
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés
 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Bejelentés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozásáról (lakás)
 • Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz
 • Bevallás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról
 • Bevallás előrehozott helyi adóról
 • Eb-összeírás
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 • Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. Évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. Évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. Évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. Évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019. Évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2020. Évre
 • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
 • Kombinált áruszállítás bejelentése
 • Kérelem adófelfüggesztésre
 • Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
 • Kérelem felújítási költség beszámításához
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 • Köztemetési kérelem
 • Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
 • Megkeresés köztartozás behajtására
 • Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • Működési engedély visszavonási kérelem
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • Talajterhelési díj bevallás
 • Települési adó (jármű)
 • Települési adó (termőföld)
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
 • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához