Településfejlesztés Ják községben

Főoldal » Pályázatok - elnyert » Településfejlesztés Ják községben

Fókuszban

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00053 Kedvezményezett neve: Ják Község Önkormányzata A Projekt címe: Településfejlesztés Ják községben Projekt tervezett teljes költsége 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint. A Támogatás intenzitása: 100% A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.12.31.   Terület- és Településfejlesztési Operatív […]

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00053
Kedvezményezett neve: Ják Község Önkormányzata
A Projekt címe: Településfejlesztés Ják községben
Projekt tervezett teljes költsége 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint
A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.
A Támogatás intenzitása: 100%
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.12.31.

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1 Élhető települések tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Ják Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00053 azonosító számon regisztrált, 2022.01.14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be. Támogató 2022.04.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesítette a pályázatot, a döntése alapján az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt részletes szakmai tartalom leírása

A projekt fő célja élhető település kialakítása Ják községben. A projekt a felhívás céljaihoz illeszkedik, a következő 5 alcél valósul meg: „A” (csapadékvíz elvezetés), „B” (zöldfelület fejlesztés), „C” (Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra fejlesztés, 100% önkormányzati tulajdonú terek, közterületek fejlesztése), „D” (közlekedésfejlesztés), „E” (közterületi és lakossági zöldhulladék kezelés) főtevékenységek vonatkozásában. A projekt célcsoportja a település teljes lakossága. Ják Vas megye legnagyobb faluja. A jövőképünk alapján Jákon a települési értékek és a természeti adottságok tudatos hasznosításával, a helyi közösségen alapuló értékteremtő fejlesztés valósul meg, amelynek eredményeként vonzó, biztonságos, települési szolgáltatásokban, funkcionális zöldfelületekben, turisztikai vonzerőkben bővebb települési környezet jön létre.

Átfogó célok

  • Élhető település,
  • Közlekedésbiztonság megteremtése,
  • Természeti és épített környezet fejlesztése.

 

A projekt részcéljainak bemutatása

  1. A) Főtevékenységként a projekt egyik fontos célja Jákon a belterületi csapadékvíz rendszer rendezése, ezáltal a belterület védelme, a vizek káros hatásaitól. Ják községben a településen a csapadékvíz elvezetés megoldása, a műszakilag indokolt településrészen a Szabadnép utcában tervezett a következő hrsz számokon: 830/8, 830/10, 830/9, 835.
  2. B) Főtevékenységként 3500 m2 zöldfelület felújítása tervezett, melynek során a növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, valamint a biológiai aktivitás értékének növelése, a zöldfelület növényállományának növelése, rekonstrukciója, valósul meg, egyrészt a Szabadnép utcai zöldövezet rekonstrukciója valósul meg a jáki templomdomb alatt, másrészt Ligetes sétány és tanösvény kialakítása tervezett a Belső patak mentén (158, 159, 160, 161 hrsz számok).

Ezen a területen aktív rekreációs zöldterületek fejlesztése tervezett melynek során tanösvény készül és szabadtéri fitnesz elemek kerülnek kihelyezésre a lakossági igényekre alapozva.

 

A C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT fejlesztések: 100% önkormányzati tulajdonú terek, közterületek fejlesztése keretén belül Önkormányzatunk parkolókat alakít ki a 737 hrsz számon a Szabadnép utcában, valamint a 766/2 hrsz számon a Szabadnép utcában zöldövezeti sétány kerül kialakításra.

Ezen kívül a C) főtevékenységhez kapcsolódóan 2.1.2.2 (Választható, önállóan nem támogatható tev.) b.) Önállóan támogatható tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése valósul meg.

b1) utak burkolatának és alépítményeinek építése, átépítése, felújítása, szélesítése, korszerűsítése alpontra is pályáztunk, a Szabadnép utca egy szakaszának szilárd burkolattal való megerősítésére kerül sor a projekt keretén belül.

  1. D) Fenntartható közlekedésfejlesztés II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonsági fejlesztés: b) Közlekedésbiztonsági beruházás, b1) gyalogátkelőhely kialakítása a Szabad nép utcában, melynek jogos igényét sajnálatosan az elmúlt években történt gyermekgázolás adja.
  2. D) III. Közúti közlekedés fejlesztése a3) Az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók kialakításával, felújításával, fejlesztésével, fizikai állapotának javításával, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló (Szabad nép utcában 1 db és a Fő téren 2 db buszváró létesül)
  3. D) Fenntartható közlekedésfejlesztés III. Közúti közlekedés fejlesztése a3) Az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók kialakításával, felújításával, fejlesztésével, fizikai állapotának javításával, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló (Szabad nép utca 830/10 hrsz számon buszöböl kialakítása).

A projekt részét képezi a kötelező szemléletformáló programok megvalósítása, valamint a kötelező nyilvánosság teljesítése is.

E) főtevékenység: A projekt a felhívás 2.1.1 E) főtevékenység 2.1.2.2 (Választható, önállóan nem támogatható tev.) V. c) pontja alapján a lakossági és településgazdálkodási igényekre reagálva a projekt keretén belül a zöldhulladék gyűjtésének megoldását tervezzük Jákon.

Még több

Külterületi utak felújítása Jákon

Külterületi utak felújítása Jákon

Projekt azonosító száma: 3297424951 Kedvezményezett neve: Ják Község Önkormányzata A Projekt címe: Külterületi utak felújítása Jákon Vissza nem térítendő támogatás összege: 225 615 197 Ft A projekt elszámolható összköltsége: 237 489 689 Ft A Támogatás intenzitása: 95%...

bővebben