Szociális tűzifa kérelem 2023

Főoldal » Hírek » Szociális tűzifa kérelem 2023

2023. szept 12. | Hírek

Szociális tűzifa kérelem 2023

1. melléklet a 14/2023.(IX. 12.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ

(a kérelem benyújtásához az egy háztartásban élők jövedelemigazolása szükséges)

1.Név:…………………………………………………………….………………………………

2.Születési név:………………………………………………………………………………….

 1. Születési hely és idő:……………………………………………TAJ szám:……………………….

4.Anyja neve:……………………………………………………………………………………

 1. Az igénylő lakóhelyének címe: ………………………………………………………………
 2. Telefonszám: …………………………………………………………………………………
 3. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………………
 4. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:………………………………….……
 5. A tűzifa támogatásra való jogosultság alapja: *
 6. a) aktív korúak ellátásában részesülő
 7. b) időskorúak járadékában részesülő (nyugdíjas)
 8. c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülő (pénzbeli vagy természetbeni)
 9. d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
 10. e) kiskorú gyermeket nevelő család
 11. f) egyedül élő időskorú.
 12. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem                 nem rendelkezem *

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelmei:

 

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme Házastárs (élettárs) jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme
Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz,

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

           
Vállalkozásból származó nettó jövedelem            
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)            
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.)            
Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka, kapott tartás, ösztöndíj stb.)            
Ingatlan, ingó vagyon értékesítéséből és származó            
Összes nettó jövedelem      

Az ügyintéző tölti ki:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a fentiek alapján ………………………….. Ft.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.

Ják, 2023……………………….

…………………………………………..

kérelmező aláírása

Hírek

Eboltás 2023

FIGYELEM!  Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása! Oltás helye: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal udvara Oltás ideje:     2023. október 16. (Hétfő)   14.00-18.00 Pótoltás:          2023. október...

bővebben

Bursa Hungarica pályázati felhívás

FELHÍVÁS A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási...

bővebben