Jáki Kulturális Élet Egyesület

Főoldal » Szervezetek » Jáki Kulturális Élet Egyesület

Fókuszban

Jáki Kulturális Élet Egyesület
Székhely: 9798 Ják, Szabadság tér 2.
Adószám:
E-mail: kultura@jak.hu
Facebook csoport

Az egyesület céljai

A Jákiak Jákért Egyesület

  • a község közösségi hagyományainak ápolását,
  • a kulturális és közösségi élet felélénkítését,
  • egészséges és kulturált környezet kialakítását,
  • a helybéli emberek lakóhelyükhöz való kötődésének erősítését,
  • egyéb szabadidős tevékenység szervezését, lebonyolítását

tűzte ki célul 2015-ben való megalakulásakor.
Alapító okiratunk szerint ezen tevékenységek középpontjába állítja az egymás iránti szolidaritás érzését, a közösségért végzett munka megbecsülését, népszerűsítését.

Vállalásaink

  • Egyesületünk a szerkesztője és kiadója a Jáki Hírnök c. helyi újságnak.
  • Zárt facebook csoportunkban a közösséget érintő eseményekről, történésekről, közérdekű információkról adunk tájékoztatást.
  • Közösségi rendezvényeket szervezünk: Jáki Szent György Napi Búcsú, Jáki Adventi Esték, Mozdulj Ják! Sportnap, kézműves foglalkozások, együttműködünk a Pajtaszínházban.

Szoros kapcsolatot ápolunk a helyi közintézményekkel (Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Jáki Százszorszép Óvoda, Ják Község Önkormányzata), a Vöröskereszttel, Karitásszal, az Egyházközséggel, a Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és mindazon magánszemélyekkel, akik a település közösségi életében aktívan részt kívánnak venni.

Egyesületünk jogosult az adó 1 % fogadására, melyet a fenti tevékenységeinkre fordítunk. Ezúton is megköszönjük, ha egyesületünk munkáját támogatod.

adó 1% támogatás

Folyamatosan figyeljük a civil pályázati lehetőségeket: az utóbbi években a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt működési költségekre és rendezvényekre fordítható pályázatokon szerepeltünk sikeresen.

A Jákiak Jákért Egyesület folyamatosan várja a tettrekész Jákiak jelentkezését! Csatlakozz hozzánk, vegyél részt Te is aktívan községünk életében!

Még több