Ják Község Önkormányzata pályázatot hirdet
❖ Jákon bejegyzett civil szervezet,

❖ Jákon működő köznevelési intézmény vagy a köznevelési intézményben a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan sporttevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek részére

vissza nem térítendő pénzbeli támogatás igénylésére.

A támogatást kizárólag a 2022. január 1-jét követően felmerült költségekre lehet igényelni. Előző tárgyév(ek)re vonatkozó, lejárt számlák kifizetésére a támogatás nem igényelhető.

Egy szervezet különböző projektekre több pályázat beadására is jogosult.

A pályázó szervezetekre vonatkozó alapfeltétel a hatályos törvényeknek, rendeleteknek megfelelő szabályos, (szakmai és pénzügyi) átlátható működés, továbbá az együttműködés az Önkormányzattal.

  1. A pályázat keretében biztosított támogatás célja:

❖ a sport népszerűsítése,

❖ a jáki sportélet sokszínűségét és szervezettségét elősegítő környezet biztosítása,

❖ a gyermek és ifjúsági sport helyi feltételeinek javítása, fejlesztése;

❖ a verseny-, diák- és szabadidősport támogatása;

❖ az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, fejlesztése;

❖ a helyi sportcélú közösségek kialakulásának és működésének támogatása, a szabadidősport feltételeinek fejlesztése;

❖ sportrendezvények lebonyolítása, sportrendezvények lebonyolításának segítése,

❖ a jáki sportsikerek elérésének előmozdítása.

  1. A támogatás által fejleszteni kívánt területek:

❖ a színes és változatos helyi sportélet feltételeinek megteremtése,

❖ az utánpótlás-nevelés, létszámbővítés,

❖ versenyeztetés,

❖ a szabadidős sporttevékenység ismertségének fejlesztése, támogatása,

❖ az önkormányzati sportinfrastruktúra fejlesztése,

❖ a Jákhoz való kötődés erősítése.

  1. A pályázat 2022. október 31. napjáig folyamatosan benyújtható.