Pedagógiai asszisztens munkakör pályázat

Főoldal » Pályázatok » Pedagógiai asszisztens munkakör pályázat
Jáki Százszorszép Óvoda

A pályázatról röviden

A Jáki Százszorszép Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján Pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

Jáki Százszorszép Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű GYED, GYES, ideje alatt –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9798 Ják, Szabadnép utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása. Az óvodapedagógus munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

  • Középfokú képesítés, Pedagógiai asszisztens,
  • Hasonló feladatellátásban szerzett gyakorlat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középiskola/gimnázium, Pedagógiai asszisztens.,
  • Hasonló feladatellátásban szerzett gyakorlat. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szintű önálló munkavégzés, megbízhatóság, felelősségtudat, jó kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Nárai Mária nyújt, a 06-20/3566772 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jáki Százszorszép Óvoda címére történő megküldésével (9798 Ják, Szabadnép utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.
  • Elektronikus úton Kissné Nárai Mária részére a narai.maria@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: jak.hu – 2021. június 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek

Tájékoztatás III. fokú hőségriasztásról

Az ország egész területén a II. fokú hőségriasztást 2021. június 22-én (kedd) 00:00 órától kezdődően III. fokúra emelték, és 2021. június 24-én (csütörtök) 24:00 óráig meghosszabbították.

bővebben

Sportpályázat 2021

Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás Jákon működő sporttevékenységet folytató szervezetek és Jákon sportoló vagy a községet képviselő sportolók, sporttevékenységet folytató közösségek részére.

bővebben