Kút fennmaradási engedély kérelem

Főoldal » Hírek » Kút fennmaradási engedély kérelem

2023. márc 31. | Hírek

Kút fennmaradási engedély kérelem

KÉRELEM

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján

 1. Kérelmező:

Neve: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Állandó lakhelye: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. A vízjogi létesítési engedély: (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)

Száma: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Kelte: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Kiállító hatóság: ……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. A kút helye:

Irányítószám:                          Település:…………………………………

Utca, házszám:

Helyrajzi szám:

Koordináták

(földrajzi vagy EOV): X …………………. Y …………………….. Z ………………………

Létesítés dátuma: …………………………………………………

 1. A vízhasználat célja:

1.) háztartási vízigény           2.) házi ivóvízigény

 1. Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye:
 2. A kút műszaki adatai:

6.1       Talpmélység (terepszint alatt):                                        (m)

Nyugalmi vízszint (terepszint alatt): …………………………. (m)

6.2 Csak fúrt kút esetében:

6.2.1 Iránycső:

átmérője                                                                 (mm)

rakathossz                          ……………………..  (m)

anyaga (PVC, acél)

 • Csövezet:

átmérője                                                                (mm)

rakathossz                           ……………………..   (m)

anyaga (PVC, acél)            ……………………….

 • Szűrőzött szakasz:

átmérője                     ……………………         (mm)

mélységköze          ……………………    (m)

kialakítása, típusa     …………………….

6.2.4  Csak ásott kút esetében:

Kútfalazat:   anyaga ………………………

átmérője ………………….… (mm)

helye ………………………..

vízbeáramlás helye

nyitott kúttalp ,nyitott falazat helye ……………………….

 • A kút-felsőrész kialakítása: (fúrt és vert kút esetében)
 1. a) akna b) kútház c) kútszekrény                       d) kútsapka
 • A kút lezárása ásott kút esetében:

fedlap:…………………………………………………………..

anyaga:

 • Csak vert kút esetében:

     Csövezet:

átmérője                                                                 (mm)

rakathossz                          ……………………..  (m)

anyaga (PVC, acél)

Szűrőzött szakasz:

mélységköze          ……………………    (m)

kialakítása, típusa     …………………….

 • A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése:
 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről mellékelve:

1.) igen                       2.) nem

 • Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása:

Alulírott …………………………………… (név), ………………………… (személyi igazolvány száma) a

……………………   nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem.

 

Érvényessége:…………. év,………………………. hónap.

 

 • Nyilatkozat:

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

 

Kelt:                 év       hó     nap

 

tulajdonos aláírása                                                                  fúrt kút esetén

(több tulajdonos esetén minden tulajdonos)                                    kivitelező cégszerű aláírása

 

Mellékletként csatolandó:

 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjában foglaltaknak megfelelően.
 • Fúrt kút esetén vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdése alapján szükséges dokumentáció csatolása a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Hírek

Sportpályázat 2023

Pályázati kiírás és eljárásrend sporttámogatások igényléséhez, elbírálásához, a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatás folyósításához és az azzal való elszámoláshoz   Ják Község...

bővebben